Häckgran, Picea abies    Priser 2018

Häckgran i sk. 6-pack krukor  med 1,3 l rotklump produceras i tre längdklasser, 40-60, 60-80 och 80+ .   Våra häckgranar  kan planteras under hela sommaren och kommer snabbt i gång. En större rotvolym resultetrar i snabbare tillväxt jämfört med gängse skogsodlingsmaterial.

 Större mängder dvs >500 st per anbud

Storlek: Styckepris
(moms 0%)
Styckepris
(moms 24%)
Priset tot
(moms 0)
Priset tot
(moms 24%)
1,3 l kruka mängd >50st mängd >50st mängd 20 st mängd 20 st
40-60 cm 4,03  € 5 €     100,8 € 125 €
60-80 cm   augusti 4,36 €    5,4 €       109 € 135 €
80+            augusti 5,07    € 6,3 € 126,8 € 157 €
Vi rekommederar 3 st /löpmeter dvs 10 m motsvarar 30 plantor och 20 m 60 plantor. Löpmeterpris efter 16,6 m blir knappa 19 eur  för de största pantorna  vilket är fördelaktigt jämfört med plank. Nedan finns prisexempel med storlek 40+ cm, tot EUR (moms ingår).
10m   30 st 20 m      60 st 30m      90 st 40m 120 st 50m      150 st
180 € 300 €  450 € 600 € 750 €