Häckgran, Picea abies    Priser 2019

  Nya häckgranar finns i storlek 40-60 cm (variation 20 cm) eller 50-60 cm (jämnare) .

Häckgran i sk. 6-pack krukor  med 1,3 l rotklump produceras i tre längdklasser, 40-60, 60-80 och 80+ .   Våra häckgranar  kan planteras under hela sommaren och kommer snabbt i gång. En större rotvolym resultetrar i snabbare tillväxt jämfört med gängse skogsodlingsmaterial.

 Större mängder dvs >500 st per anbud

Storlek: Styckepris
(moms 0%)
Styckepris
(moms 24%)
Priset tot
(moms 0)
Priset tot
(moms 24%)
1,3 l kruka mängd >50st mängd >50st mängd 20 st mängd 20 st
40-60 cm  (längdvariation 20 cm) 4,11  € 5,1 €     102,8 € 128 €
50-60 cm( jämnare) 4,5 € 5,6 € 113 € 140 €
60-80 cm   enstaka 5,27 €    6,53 €       131,9 € 164 €
80+          säsongen 2020 6,76    € 8,39 € 169,12 210  €
Vi rekommederar 3 st /löpmeter dvs 10 m motsvarar 30 plantor och 20 m 60 plantor. Löpmeterpris efter 16,6 m blir lite på 25 eur  (med moms) för de största pantorna  vilket är fördelaktigt jämfört med plank. Nedan finns prisexempel med storlek 40+ cm, tot EUR (moms ingår).
10m   30 st 20 m      60 st 30m      90 st 40m 120 st 50m      150 st
184 € 306 €  459 € 612 € 765 €